Siedziba Główna ST :: ul. Kaszubska 19, Stargard

Formularz zapisu on-line

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko Partnera/Partnerki:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Podaj ilość osób i wybierz kurs:

Treść wiadomości:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionym
formularzu dla potrzeb niezbędnych do rezerwacji kursu – zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

UWAGA!
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje uczestników poprzez przesłanie informacji na wskazany kontakt. Jeśli ilość osób w grupie jest mniejsza niż 10 Szkoła Tańca „ALFA-ASTRA” ma prawo odwołać lub zmienić datę rozpoczęcia zajęć.

Szkoła Tańca „ALFA-ASTRA” zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania kursu z zachowaniem obowiązującego grafiku.